PL

Witam wszystkich odwiedzających moją stronę - Moths & Butterflies - poświęconą części przyrodniczych zainteresowań. Fotografuję od wielu lat, ale dopiero w 2016 roku postanowiłam uporządkować posiadaną kolekcję zdjęć tych owadów. Wszystkie wykonałam na Mazowszu.
Noctuidae
CALAMIA TRIDENS
Adult
Oznaczając poszczególne gatunki korzystałam z wielu krajowych i europejskich źródeł informacji m.in. European Butterflies and Moths. Nie jestem zawodowym entomologiem. Mimo wielkiej staranności, jakiej dołożyłam podczas identyfikacji - przy tak szerokiej gamie kształtów i form - błędy zawsze mogą się zdarzyć.
Nymphalidae
ARASCHNIA LEVANA
A piece of the wing
Oznaczenie niektórych gatunków, tylko na podstawie posiadanej fotografii, jest niemożliwe nawet dla specjalistów z tej dziedziny. Będę wdzięczna za wszelkie informacje dotyczące niewłaściwej identyfikacji.
Ćmy i motyle widoczne na ok. 2000 fotografiach to ponad 400 gatunków z 42 rodzin, w różnych stadiach rozwojowych. Część tej kolekcji powstała dzięki uprzejmości znajomej, udostępniającej mi świetną bazę wypadową w okolice Liwca, za co serdecznie dziękuję.
INDEX - zawiera alfabetyczny spis wszystkich rodzin i gatunków, GALLERIES - gatunki poszczególnych rodzin, NEW - ostatnio dodane fotografie, OTHER PHOTOS - moja druga strona www - Fotografia przyrodnicza - różne owady, pajęczaki i inne gatunki.
Opis:Adorosły,Ejajo,Lgąsienica,Ppoczwarka,§chroniony, męski,żeński,motyl dzienny,nowa rodzina,nowy gatunek.

EN

Dear Visitor, please allow me to welcome you to my - Moths & Butterflies - website reflecting part of my interests in the Natural History. I've been taking pictures for many years, but it was only in 2016 when I decided to put my collection of those insects' photographs in order. All the pictures were taken in the Mazovia region of Poland.
Crambidae
PLEUROPTYA RURALIS
Adult
For the determination of species I made use of many domestic and European sources, such as European Butterflies and Moths. As I'm not a professional entomologist, in spite of the great diligence I exercised in order to complete the species identification work, some errors may have occurred, something rather unavoidable with such a broad spectrum of shapes and colours.
Erebidae
MILTOCHRISTA MINIATA
A piece of the wing
Identification of some species based on the photograph only is a nearly impossible task even for specialists in this area. I therefore would be grateful for any information regarding misidentification.
The moths and butterflies shown in some 1200 photographs represent over 300 species of 42 families and all stages of the insects' life cycle. Part of the collection has been created courtesy of a friend of mine who was so kind as to make an accommodation in the Liwiec area available for me. The place became an excellent base for photographic excursions. I would like to gratefully acknowledge this invaluable assistance.
INDEX - contains an alphabetic list of all families and species, GALLERIES - the species of individual families, NEW - recently added new photos, OTHER PHOTOS - my second website - Nature photography - various insects, arachnids, birds, mammals and others.
Description:Aadult,Eegg,Llarva,Ppupa,§protected,male,female,butterflies,new family,new species.