Erebidae (Mrocznicowate)
♂ Arctia caja (Niedźwiedziówka kaja) (7 photos)
♂ Calliteara pudibunda (Szczotecznica szarawka) (15 photos)
♀ Catocala fulminea (Wstęgówka śliwica) (6 photos)
♀ Coscinia striata (Pstrokówka kreskówka) (8 photos)
Cybosia mesomella (Łada dwukropka) (4 photos)
♀ Diaphora mendica (Misiówka gołotka) (3 photos)
Eilema complana (Fałdówka porostówka) (1 photo)
Eilema griseola (Fałdówka szarynka) (3 photos)
Euclidia glyphica (Wygłoba koniczynówka) (2 photos)
Euclidia mi (Wygłoba szczawiówka) (3 photos)
♂ Euproctis similis (Kuprówka złotnica) (6 photos)
Herminia grisealis (1 photo)
Herminia tarsicrinalis (1 photo)
Herminia tarsipennalis (2 photos)
Hypena proboscidalis (Rozszczepka śnicianka) (7 photos)
Hypena rostralis (Rozszczepka nosatka) (1 photo)
Laspeyria flexula (2 photos)
♀ Lithosia quadra (Powrózka dwuplamka) (2 photos)
Lymantria dispar (Brudnica nieparka) (1 photo)
♂ Lymantria monacha (Brudnica mniszka) (14 photos)
♂ Miltochrista miniata (Łada różowica) (5 photos)
Orgyia antiqua (Znamionówka starka) (3 photos)
Paracolax tristalis (2 photos)
Pechipogo strigilata (1 photo)
Pelosia muscerda (Fałdówka mokrzyca) (2 photos)
Phragmatobia fuliginosa (Sadzanka rumienica) (8 photos)
Rhyparia purpurata (Niedźwiedziówka purpurka) (2 photos)
Schrankia costaestrigalis (1 photo)
♂ Scoliopteryx libatrix (Szczerbówka ksieni) (3 photos)
♂ Spilosoma lubricipeda (Szewnica miętówka) (7 photos)
Trisateles emortualis (1 photo)