Thumbnails of adults (Miniaturki owadów dorosłych)

Erebidae

CYBOSIA MESOMELLA

(Łada dwukropka)

Erebidae

CYBOSIA MESOMELLA

(Łada dwukropka)

Erebidae

PHRAGMATOBIA FULIGINOSA

(Sadzanka rumienica)

Nymphalidae

POLYGONIA C-ALBUM

(Rusałka ceik)

Nymphalidae

POLYGONIA C-ALBUM

(Rusałka ceik)

Erebidae

HYPENA PROBOSCIDALIS

(Rozszczepka śnicianka)

Nymphalidae

MELANARGIA GALATHEA

(Polowiec szachownica)

Nymphalidae

MELANARGIA GALATHEA

(Polowiec szachownica)

Nymphalidae

MELANARGIA GALATHEA

(Polowiec szachownica)

Erebidae

♂ LYMANTRIA MONACHA

(Brudnica mniszka)

Erebidae

♂ LYMANTRIA MONACHA

(Brudnica mniszka)

Erebidae

♂ LYMANTRIA MONACHA

(Brudnica mniszka)

Nymphalidae

♀ CATOCALA FULMINEA

(Wstęgówka śliwica)

Erebidae

♀ COSCINIA STRIATA

(Pstrokówka kreskówka)

Erebidae

♀ COSCINIA STRIATA

(Pstrokówka kreskówka)

Erebidae

♀ COSCINIA STRIATA

(Pstrokówka kreskówka)

Erebidae

♂ COSCINIA STRIATA

(Pstrokówka kreskówka)

Erebidae

♂ COSCINIA STRIATA

(Pstrokówka kreskówka)

Erebidae

♀ ARCTIA CAJA

(Niedźwiedziówka kaja)

Erebidae

♂ ARCTIA CAJA

(Niedźwiedziówka kaja)

 

 

 

FINISH SOON